Calendario de actividades

Actividad Fecha
Examen Final (reposición) 1 de agosto de 2002 10:00 hrs
Examen Extraordinario 6 de agosto de 2002 11:00 hrs
Examen de Regularización 15 de agosto de 2002 11:00 hrs